Đăng ký

Làm sao để mua nhanh nhiều giao dịch trong danh sách?

Đối với những người dùng có nhu cầu trao đổi số tiền lớn, thường sẽ rất thuận tiện khi mua ngay lập tức một số giao dịch có lời nhất (trong số đó có những giao dịch nhỏ hoặc rất nhỏ nhưng có lời không kém với tỷ giá mà bạn mong muốn), nhưng khi đó bạn sẽ không thật sự thuận tiện khi phải chọn từng giao dịch một và thực hiện thanh toán qua merchant.webmoney và mất nhiều thời gian để làm việc này.

Với vấn đề này, chúng ta có thể giải quyết hoàn toàn bởi phương thức sau. Bạn có thể không cần phải chọn và thanh toán theo thứ tự từng giao dịch trao đổi mà bạn chỉ cần tạo một bid trao đổi mới với tỷ giá mà bạn mong muốn, theo chiều trao đổi mà bạn cần và bạn chỉ thanh toán một lần. Sau đó, bạn vào bid vừa tạo của bạn từ danh sách các bid mới, và rất đơn giản, mua tất cả các giao dịch trao đổi có lợi nhất từ danh sách các giao dịch đang được trao đổi ở chiều ngược lại với hướng trao đổi của bạn. Như vậy, việc mua từng giao dịch từ tất cả các bid chỉ cần một click và không cần phải thanh toán từng giao dịch thông qua trang merchant.WebMoney, giống như bạn đã thanh toán một lần cho tổng các giao dịch mà bạn cần mua bằng một bid bạn mới tạo ra và đưa lên sàn.

Xin giải thích thêm về cách thực hiện này bằng một ví dụ. Ví dụ, bạn đang có 2000 WMZ và bạn cần phải đổi nó sang WMP. Nhưng trên danh sách các bid trao đổi từ WMP -> WMZ có 10 giao dịch thích hợp (có lời) và bạn chấp nhận nó.

  1. Bạn vào đường dẫn sau Tạo bid mới;
  2. Chọn chiều trao đổi WMZ->WMR, nhập vào số tiền WMZ - 2000, còn số tiền WMP thì bạn chỉ định lớn hơn so với tỷ giá hiện tại 89.0214, nghĩa là, với tỷ giá đó, chắc chắn sẽ không có ai mua, ví dụ, +5% - 186944.94 WMP;
  3. Tiếp theo, thực hiện thanh toán cho bid này thông qua trang Merchant.Webmoney;
  4. Sau đó, truy cập vào danh sách các bid mới của bạn và nhấn vào bid mà bạn vừa thanh toán;
  5. Trong danh sách các giao dịch, bạn chọn "Mua qua chuyển đổi..." và sau đó, đơn giản bạn chỉ cần 10 lần nhấn vào đường dẫn "Mua bid này (thông qua chuyển đổi)", để thực hiện trao đổi 2000 WMZ của bạn sang 10 bid giao dịch có lợi nhất từ danh sách các trao đổi ở chiều ngược lại với hướng trao đổi của bạn.

Bạn cũng cần lưu ý một vài thao tác khác được cho phép từ danh sách các chức năng của giao dịch mới như:

  • thay đổi tỷ giá của bid của bạn - rất có lợi khi mà trong quá trình trao đổi, các trao đổi có lợi đã hết và bạn cần phải đặt một tỷ giá mới thích hợp hơn, để có thể sẽ có người cần trao đổi nó;
  • kết hợp nhiều bid thành một - có lợi trong trường hợp bạn có thêm một hoặc một số tiền khác cần trao đổi, mà bạn đã có sẵn một bid trên sàn rồi. Hãy nhập chúng lại với nhau.

Nếu như bạn cần phải thực hiện theo dõi tự động sự thay đổi về khối lượng giao dịch trên sàn, bạn có thể sử dụng các XML Interface, mô tả có trong các quy định về sử dụng dịch vụ.