Đăng ký

Trong phần này:

  • kỹ thuật - như một phần trong các danh mục Megastock hệ thống thanh toán WebMoney Transfer;
  • tổ chức và tài chính - như một phần của dịch vụ Exchanger.Money.

Mọi câu hỏi liên quan đến vấn đề này,vui lòng liên hệ email exchanger@web.money hoặc qua hòm thư nội bộ WM WMID#128984249415