Đăng ký
1,0002
27,0755
80,9942
1,0683
0,0894
2,9204
25,3445
1,8645


Tỷ giá tham khảo (**) - 1,8645 (1 ETH = 1000 WMF = 1864,5 WMZ)
Tất cả các bid: 81 với số tiền 73542,41 WMZ;
55 với số tiền  16810,7 WMF
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WMF
Tỷ giá
(WMF/WMZ)
37,00 15,96 17h,   +24,34%  2,3183
104,63 45,14 17h,   +24,32%  2,3179
117,92 51,03 3m,   +23,94%  2,3108
116,00 50,21 76h,   +23,91%  2,3103
100,00 43,53 78h,   +23,21%  2,2973
0,58 0,26 229h,   +19,65%  2,2308
150,00 67,49 2h,   +19,21%  2,2226
520,69 234,29 11h,   +19,20%  2,2224
100,00 45,03 14h,   +19,10%  2,2207
238,69 108,58 1m,   +17,90%  2,1983
42,40 19,29 57h,   +17,89%  2,1980
1 354,47 618,37 2m,   +17,48%  2,1904
14 179,40 6 474,62 64h,   +17,46%  2,1900
5 000,00 2 294,00 265h,   +16,90%  2,1796
101,19 47,19 20m,   +15,01%  2,1443
2 142,81 999,92 8h,   +14,94%  2,1430
150,00 70,01 266h,   +14,92%  2,1426
10 568,72 4 972,58 1m,   +14,00%  2,1255
42,40 20,00 2h,   +13,70%  2,1200
8,86 4,21 287h,   +12,87%  2,1045
210,00 100,48 892h,   +12,09%  2,0900
200,00 96,12 914h,   +11,60%  2,0807
123,63 59,43 1041h,   +11,57%  2,0803
2 040,00 995,13 778h,   +9,95%  2,0500
21,62 10,56 1301h,   +9,80%  2,0473
1 000,00 497,52 1193h,   +7,80%  2,0100
40,00 20,00 1391h,   +7,27%  2,0000
10 699,00 5 349,50 1209h,   +7,27%  2,0000
40,00 20,00 286h,   +7,27%  2,0000
300,00 150,76 1466h,   +6,73%  1,9899
142,90 74,05 75h,   +3,50%  1,9298
300,00 157,90 1538h,   +1,90%  1,8999
100,00 52,64 255h,   +1,89%  1,8997
1,07 0,57 57h,   +0,68%  1,8772
2,34 1,25 394h,   +0,40%  1,8720
100,00 55,39 1543h,   -3,17%  1,8054
15,12 8,40 1550h,   -3,46%  1,8000
100,00 56,00 1543h,   -4,23%  1,7857
1,67 0,94 1880h,   -4,71%  1,7766
68,37 38,60 1543h,   -5,00%  1,7712
18,44 10,42 1623h,   -5,08%  1,7697
249,89 147,00 82h,   -8,83%  1,6999
16,20 10,00 1162h,   -13,11%  1,6200
1,60 1,00 1897h,   -14,19%  1,6000
16,00 10,00 1162h,   -14,19%  1,6000
15,80 10,00 1162h,   -15,26%  1,5800
6,93 4,39 443h,   -15,33%  1,5786
15,60 10,00 1162h,   -16,33%  1,5600
15,40 10,00 1162h,   -17,40%  1,5400
100,00 67,12 717h,   -20,09%  1,4899
Tỷ giá
(WMF/WMZ)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
WMF
2,4003  +28,74%,   3m 45,99 19,16
2,4005  +28,75%,   5h 26,31 10,96
2,4011  +28,78%,   1h 34,00 14,16
2,4286  +30,25%,   22h 0,34 0,14
2,4402  +30,88%,   12m 252,63 103,53
2,4413  +30,94%,   32h 13,72 5,62
2,4426  +31,01%,   25h 2,98 1,22
2,4450  +31,13%,   57h 48,90 20,00
2,4552  +31,68%,   495h 6,85 2,79
2,4900  +33,55%,   57h 71,19 28,59
2,5003  +34,10%,   181h 49,13 19,65
2,5174  +35,02%,   627h 21,02 8,35
2,5200  +35,16%,   71h 50,40 20,00
2,5259  +35,47%,   1024h 3,41 1,35
2,5304  +35,71%,   844h 46,18 18,25
2,5478  +36,65%,   1139h 29,07 11,41
2,5486  +36,69%,   0m 492,04 193,06
2,5487  +36,70%,   1m 2 685,93 1 053,84
2,5487  +36,70%,   1m 1 281,70 502,88
2,5544  +37,00%,   1m 13 004,25 5 090,92
2,5600  +37,30%,   286h 25,60 10,00
2,6061  +39,77%,   6306h 1,72 0,66
2,6501  +42,13%,   1h 120,71 45,55
2,8000  +50,17%,   3m 0,28 0,10
2,8000  +50,17%,   2h 56,00 20,00
2,8800  +54,47%,   492h 8,64 3,00
3,0000  +60,90%,   7372h 3,00 1,00
3,0000  +60,90%,   3217h 15,75 5,25
3,0909  +65,78%,   186h 1,70 0,55
3,3001  +77,00%,   6415h 51,02 15,46
3,5000  +87,72%,   6592h 0,70 0,20
3,7612  +101,73%,   71h 15,12 4,02
3,8000  +103,81%,   3628h 0,19 0,05
3,8000  +103,81%,   3628h 0,19 0,05
3,8000  +103,81%,   3628h 0,19 0,05
3,8000  +103,81%,   3628h 0,19 0,05
3,8000  +103,81%,   3628h 0,19 0,05
3,8000  +103,81%,   3628h 0,19 0,05
3,8571  +106,87%,   8182h 0,27 0,07
3,8571  +106,87%,   8182h 0,27 0,07
3,8571  +106,87%,   8182h 0,27 0,07
3,8571  +106,87%,   8182h 0,27 0,07
4,0000  +114,53%,   8307h 31,60 7,90
4,0000  +114,53%,   8182h 0,16 0,04
4,0000  +114,53%,   45h 1 116,12 279,03
4,7444  +154,46%,   344h 18 627,18 3 926,12
5,0244  +169,48%,   962h 10,30 2,05
5,5000  +194,99%,   1175h 770,00 140,00
9,5537  +412,40%,   2095h 35 395,75 3 704,94
10,0000  +436,34%,   7415h 428,00 42,80

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.