Đăng ký
1
27,3934
1,0469
0,0643
1,6386
1,6386
477,25
0,2295


Tỷ giá tham khảo (**) - 1,0000
Tất cả các bid: 115 với số tiền 235007,65 WMT;
233 với số tiền  678605,04 WMZ
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMT
Cần số tiền
WMZ
Tỷ giá
(WMT/WMZ)
69,12 82,94 11h,   +19,99%  1,1999
486,49 583,73 5h,   +19,99%  1,1999
200,20 240,22 10h,   +19,99%  1,1999
305,24 366,26 37m,   +19,99%  1,1999
61 069,83 73 283,81 15h,   +20,00%  1,2000
199,50 239,40 17h,   +20,00%  1,2000
24,80 29,76 16h,   +20,00%  1,2000
24,60 29,52 10h,   +20,00%  1,2000
131,32 157,59 8h,   +20,00%  1,2000
1 668,06 2 008,35 541h,   +20,40%  1,2040
1 139,40 1 371,84 1h,   +20,40%  1,2040
61,87 74,49 1h,   +20,40%  1,2040
48,49 58,38 13h,   +20,40%  1,2040
0,49 0,59 302h,   +20,41%  1,2041
863,49 1 040,35 21h,   +20,48%  1,2048
844,66 1 017,82 661h,   +20,50%  1,2050
60,00 72,30 118h,   +20,50%  1,2050
200,00 241,00 65h,   +20,50%  1,2050
82,49 99,71 70h,   +20,88%  1,2088
530,48 641,77 1m,   +20,98%  1,2098
100,00 120,98 38h,   +20,98%  1,2098
1 318,92 1 595,90 1044h,   +21,00%  1,2100
20,00 24,20 766h,   +21,00%  1,2100
100,00 121,00 200h,   +21,00%  1,2100
4 200,00 5 082,00 33h,   +21,00%  1,2100
9 484,98 11 519,51 37m,   +21,45%  1,2145
4 154,45 5 045,65 16m,   +21,45%  1,2145
100,00 121,47 38h,   +21,47%  1,2147
100,00 121,49 853h,   +21,49%  1,2149
19 900,00 24 176,51 62h,   +21,49%  1,2149
2 164,88 2 630,35 1050h,   +21,50%  1,2150
4 450,00 5 406,75 35h,   +21,50%  1,2150
20,00 24,39 837h,   +21,95%  1,2195
100,00 122,50 1018h,   +22,50%  1,2250
100,00 123,00 329h,   +23,00%  1,2300
150,00 184,95 1018h,   +23,30%  1,2330
4 999,00 6 176,77 1185h,   +23,56%  1,2356
150,00 185,73 1018h,   +23,82%  1,2382
252,21 312,75 454h,   +24,00%  1,2400
0,82 1,02 1356h,   +24,39%  1,2439
5 101,67 6 377,09 1288h,   +25,00%  1,2500
0,12 0,15 108h,   +25,00%  1,2500
106,00 132,79 2313h,   +25,27%  1,2527
56,92 71,65 6h,   +25,88%  1,2588
0,34 0,43 2658h,   +26,47%  1,2647
3 852,83 4 873,44 0m,   +26,50%  1,2650
20,00 25,40 2350h,   +27,00%  1,2700
50 081,55 64 049,30 1237h,   +27,89%  1,2789
23,93 30,62 2820h,   +27,96%  1,2796
100,00 128,00 329h,   +28,00%  1,2800
Tỷ giá
(WMT/WMZ)
Cần số tiền
WMT
Hiện có
WMZ
1,1965  +19,65%,   1h 342,36 409,65
1,1965  +19,65%,   2m 3 185,91 3 811,93
1,1963  +19,63%,   7h 835,92 1 000,00
1,1963  +19,63%,   8h 917,88 1 098,05
1,1961  +19,61%,   19h 899,10 1 075,40
1,1961  +19,61%,   2m 8 360,51 10 000,00
1,1956  +19,56%,   22m 925,58 1 106,62
1,1956  +19,56%,   21m 43,60 52,13
1,1956  +19,56%,   21m 193,56 231,43
1,1952  +19,52%,   94h 1 000,00 1 195,18
1,1951  +19,51%,   22m 8 367,51 10 000,00
1,1950  +19,50%,   699h 2 273,63 2 716,97
1,1948  +19,48%,   563h 7,65 9,14
1,1948  +19,48%,   104h 1 199,41 1 433,05
1,1945  +19,45%,   543h 4 185,86 5 000,00
1,1923  +19,23%,   265h 1,04 1,24
1,1912  +19,12%,   12h 228,34 272,00
1,1911  +19,11%,   14h 109,98 131,00
1,1910  +19,10%,   4h 83,29 99,20
1,1908  +19,08%,   401h 101,61 121,00
1,1908  +19,08%,   40h 2 938,86 3 499,52
1,1905  +19,05%,   1706h 3 422,75 4 074,78
1,1901  +19,01%,   2m 34 375,99 40 910,87
1,1900  +19,00%,   879h 4 201,68 5 000,00
1,1900  +19,00%,   8h 61 484,49 73 166,53
1,1898  +18,98%,   1470h 16,81 20,00
1,1875  +18,75%,   1111h 0,32 0,38
1,1863  +18,63%,   791h 113,80 135,00
1,1850  +18,50%,   879h 4 219,41 5 000,00
1,1816  +18,16%,   57h 25,39 30,00
1,1806  +18,06%,   157h 102,88 121,46
1,1805  +18,05%,   1063h 847,10 1 000,00
1,1804  +18,04%,   545h 254,16 300,00
1,1803  +18,03%,   1374h 8 627,82 10 183,41
1,1800  +18,00%,   2517h 4 237,29 5 000,00
1,1800  +18,00%,   1374h 4 237,29 5 000,00
1,1765  +17,65%,   3996h 0,17 0,20
1,1765  +17,65%,   2452h 0,17 0,20
1,1739  +17,39%,   966h 0,23 0,27
1,1719  +17,19%,   57h 6,40 7,50
1,1710  +17,10%,   760h 8,54 10,00
1,1700  +17,00%,   423h 100,00 117,00
1,1655  +16,55%,   1720h 8,58 10,00
1,1653  +16,53%,   2010h 8,65 10,08
1,1653  +16,53%,   2010h 17,30 20,16
1,1653  +16,53%,   2010h 25,95 30,24
1,1652  +16,52%,   2010h 6,66 7,76
1,1643  +16,43%,   2010h 5,72 6,66
1,1616  +16,16%,   1982h 34,71 40,32
1,1614  +16,14%,   1697h 8,61 10,00

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.

.