Đăng ký
37,8793
77,8174
0,1104
1,1138
2,6293
22625
433,83
57,4904


Tỷ giá tham khảo (**) - 77,8174
Tất cả các bid: 1186 với số tiền 155770,1 WMZ;
2636 với số tiền  34211426,07 RUB
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
RUB
Tỷ giá
(WMZ/RUB)
100,00 7 550,00 4h,   -2,98%  75,5000
70,00 5 324,20 4h,   -2,26%  76,0600
65,72 5 000,00 4h,   -2,23%  76,0803
49,80 3 800,74 5h,   -1,92%  76,3201
130,00 9 930,70 15h,   -1,83%  76,3900
99,00 7 562,61 7h,   -1,83%  76,3900
200,00 15 288,00 6h,   -1,77%  76,4400
20,00 1 528,80 6h,   -1,77%  76,4400
50,00 3 822,00 6h,   -1,77%  76,4400
340,00 26 000,00 34h,   -1,73%  76,4706
50,00 3 824,00 4h,   -1,72%  76,4800
200,00 15 298,00 4h,   -1,71%  76,4900
100,00 7 649,00 4h,   -1,71%  76,4900
196,10 15 000,00 29h,   -1,70%  76,4916
100,00 7 650,00 29h,   -1,69%  76,5000
100,00 7 650,00 28h,   -1,69%  76,5000
261,17 20 000,00 9h,   -1,59%  76,5785
650,00 49 777,00 21h,   -1,59%  76,5800
522,20 40 000,00 5h,   -1,57%  76,5990
88,82 6 803,57 7h,   -1,57%  76,5995
30,00 2 298,00 4h,   -1,56%  76,6000
450,00 34 470,00 12h,   -1,56%  76,6000
150,00 11 490,00 12h,   -1,56%  76,6000
550,00 42 130,00 12h,   -1,56%  76,6000
650,00 49 790,00 12h,   -1,56%  76,6000
500,00 38 300,00 12h,   -1,56%  76,6000
600,00 45 960,00 12h,   -1,56%  76,6000
250,00 19 150,00 12h,   -1,56%  76,6000
100,00 7 660,00 12h,   -1,56%  76,6000
200,00 15 320,00 12h,   -1,56%  76,6000
300,00 22 980,00 12h,   -1,56%  76,6000
100,00 7 660,00 9h,   -1,56%  76,6000
350,00 26 810,00 12h,   -1,56%  76,6000
700,00 53 620,00 12h,   -1,56%  76,6000
30,00 2 298,00 10h,   -1,56%  76,6000
100,00 7 660,00 10h,   -1,56%  76,6000
150,00 11 490,00 10h,   -1,56%  76,6000
200,00 15 320,00 10h,   -1,56%  76,6000
50,00 3 830,00 10h,   -1,56%  76,6000
175,00 13 405,00 10h,   -1,56%  76,6000
400,00 30 640,00 9h,   -1,56%  76,6000
50,00 3 830,00 9h,   -1,56%  76,6000
40,00 3 064,00 8h,   -1,56%  76,6000
60,00 4 596,00 8h,   -1,56%  76,6000
70,00 5 362,00 8h,   -1,56%  76,6000
80,00 6 128,00 8h,   -1,56%  76,6000
90,00 6 894,00 8h,   -1,56%  76,6000
20,00 1 532,00 4h,   -1,56%  76,6000
10,00 766,00 4h,   -1,56%  76,6000
5,00 383,00 4h,   -1,56%  76,6000
Tỷ giá
(WMZ/RUB)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
RUB
75,4489  -3,04%,   3h 662,70 50 000,00
75,4398  -3,06%,   4h 662,78 50 000,00
75,4205  -3,08%,   4h 662,95 50 000,00
75,3148  -3,22%,   8h 663,88 50 000,00
75,3125  -3,22%,   8h 663,90 50 000,00
75,2502  -3,30%,   29h 664,45 50 000,00
75,2001  -3,36%,   6h 186,17 14 000,00
75,1880  -3,38%,   30h 665,00 50 000,00
75,1880  -3,38%,   7h 159,60 12 000,00
75,1405  -3,44%,   33h 665,42 50 000,00
75,1033  -3,49%,   6h 26,63 2 000,00
75,0469  -3,56%,   4h 26,65 2 000,00
75,0348  -3,58%,   5h 93,29 7 000,00
75,0345  -3,58%,   5h 36,25 2 720,00
75,0300  -3,58%,   9h 199,92 15 000,00
75,0300  -3,58%,   9h 133,28 10 000,00
75,0300  -3,58%,   6h 66,64 5 000,00
75,0284  -3,58%,   28h 466,49 35 000,00
75,0281  -3,58%,   28h 399,85 30 000,00
75,0278  -3,58%,   28h 333,21 25 000,00
75,0275  -3,59%,   28h 599,78 45 000,00
75,0272  -3,59%,   28h 266,57 20 000,00
75,0272  -3,59%,   28h 533,14 40 000,00
75,0188  -3,60%,   34h 266,60 20 000,00
75,0064  -3,61%,   72h 666,61 50 000,00
75,0061  -3,61%,   72h 653,28 49 000,00
75,0059  -3,61%,   72h 639,95 48 000,00
75,0056  -3,61%,   72h 626,62 47 000,00
75,0053  -3,61%,   72h 613,29 46 000,00
75,0050  -3,61%,   47h 599,96 45 000,00
75,0047  -3,61%,   72h 586,63 44 000,00
75,0044  -3,61%,   72h 573,30 43 000,00
75,0040  -3,62%,   72h 559,97 42 000,00
75,0037  -3,62%,   72h 546,64 41 000,00
75,0033  -3,62%,   72h 533,31 40 000,00
75,0029  -3,62%,   72h 519,98 39 000,00
75,0025  -3,62%,   72h 506,65 38 000,00
75,0020  -3,62%,   47h 493,32 37 000,00
75,0019  -3,62%,   31h 133,33 10 000,00
75,0017  -3,62%,   72h 286,66 21 500,00
75,0016  -3,62%,   6h 479,99 36 000,00
75,0012  -3,62%,   72h 213,33 16 000,00
75,0012  -3,62%,   72h 426,66 32 000,00
75,0012  -3,62%,   72h 406,66 30 500,00
75,0011  -3,62%,   73h 466,66 35 000,00
75,0011  -3,62%,   71h 446,66 33 500,00
75,0010  -3,62%,   62h 253,33 19 000,00
75,0006  -3,62%,   72h 413,33 31 000,00
75,0006  -3,62%,   72h 433,33 32 500,00
75,0006  -3,62%,   72h 453,33 34 000,00

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.